Vaje pri liturgiki

NAVODILA ZA VAJE:

 VAJE PRI PREDMETU LITURGIKA (4. letnik EMT)

Vaje pri predmetu Liturgika potekajo tako, da po določeni posredovani snovi pri predavanjih, tako v razredu kot na tem mestu, dobite navodila za vajo (za podrobnejša navodila kliknite na posamezno vajo!), seznam literature in rok, do kdaj mora biti vaja opravljena. Pri vajah, ki zahtevajo predstavitev v razredu, se poleg predstavljene snovi ocenjuje tudi suveren nastop in primerna priprava na samo predstavitev (ne branje, ampak predavanje).

Vse vaje morajo biti opravljene, ker so predpogoj za izpit tako splošne (1.semester) kot zakramentalne liturgike (2.semester). Vse vaje se ocenjuje z ocenami od 5 do 10. Skupna ocena iz vaj znaša 20% ocene tako pri splošni kot tudi zakramentalni liturgiki. Vaje, ki jih je potrebno oddati, boste pošiljali na elektronski naslov

liturgika1@gmail.com .

Vsaka prejeta vaja bo potrjena v roku sedmih dni. Če potrditve ne boste prejeli, to pomeni, da se je pošta nekje izgubila in jo pošljite še enkrat.

Termini za rok oddaje veljajo le za redne študente, izredni študenti lahko vaje  na e-mail oddajo kadarkoli, prav tako izredni študentje niso obvezni, da predstavijo vaje v razredu.

Za vsa vprašanja smo na razpolago v času govorilnih ur in le izjemoma po mailu.

 

Vaje pri SPLOŠNI LITURGIKI (zimski semester)

Vse vaje je treba poslati do določenega datuma na naslov: liturgika1@gmail.com, to je asistentki Saši Batistič.

1. vaja:

Vzhodni obredi; opisati in v razredu predstaviti eno sestavino izbranega vzhodnega obreda in ga primerjati s podobno sestavino v drugem krščanskem (katoliškem, pravoslavnem ali protestantskem) obredu

NAVODILA: PRVA VAJA – VZHODNI OBREDI

Vajo je treba oddati na naslov liturgika1@gmail.com do ……………; predstavili pa jo boste …….!

2. vaja (test) :

Protestantizem (zakramenti, odpustki); prebrati članek: Trubarjevo pojmovanje evharistije. V: Trubarjev simpozij v Rimu (2009) ( http://www.liturgija.si/wp-content/uploads/2009/11/Trubarjevo-pojmovanje-evharistije.pdf ) in opraviti kratko preverbo (test). Vaja je pisna in jo boste pisali …………………!

3. vaja (test):

Struktura liturgičnega leta.

Tu najdete povzetek testa!       Vajo boste pisali …………………………..!

4. vaja – Ljudske pobožnosti – seznam

Ljudske pobožnosti: vsak naj pripravi predstavitev ene od izbranih ljudskih pobožnosti ter jo predstavi v razredu. Vajo boste oddali do 19. dec. 2018, predstavili pa v januarju 2019.

VV kolikor bo čas dopuščal, bomo imeli še naslednje vaje:

 • praktična izvedba obreda molitvenega bogoslužja – hvalnic (namen: poznavanje strukture brevirja)
 • praktična izvedba obreda Bogoslužja Božje besede (namen: poznavanje strukture bogoslužja Božje besede)
 • zaželena je tudi navzočnost pri obredu evharistije v okviru ene od maš na teološki fakulteti (namen: poznavanje strukture evharistije)

IZPITI:

 1. ČETRTEK, 31. januarja 2019
 2. SREDA, 13. februarja 2019

 

AVaje pri ZAKRAMENTALNI LITURGIKI (poletni semester):

1. vaja (pisno in z recenzijo): 

Uvodi in razlage pri bogoslužju: pripraviti vse uvode in razlage pri izbranem bogoslužju ter najti recenzenta (soštudenta), ki vam bo recenziral omenjeno vajo: UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA:

 1. Izberite si bogoslužje, za katerega boste pripravili vse uvode, prošnje, razlage in zahvale.

 2. Na začetku vaje napišite, za kateri dan ali praznik so uvodi, prošnje, razlage in zahvale.

 3. Med sošolci si poiščite recenzenta, ki vam bo vajo recenziral ob navodilih, ki jih najdete na spletni strani: http://www.liturgija.si/katedra-za-liturgiko/liturgika-4-letnik-enoviti-program/literatura-dokumenti-clanki-in-vaje/vaje

 4. Recenzent naj doda recenzijo po vsakem ‘uvodu’, tako da je jasno razvidno, kaj je besedilo avtorja in kaj recenzija.

 5. Ker se ocenjuje tudi recenzija, naj recenzent ne pozabi zapisati svojega imena in priimka.

 6. Vajo (besedilo in recenzijo) pošljite po elektronski pošti, asistentki Saši Batistič, na naslov: liturgika1@gmail.com . Datum oddaje boste dobili od asistentke.

 7. Če potrditve vaše pošte ne boste prejeli v sedmih dneh pomeni, da se je izgubila in jo pošljite še enkrat.

 8. Ob ugotovitvi, da vaja ni vaše delo, tudi vašega izpita ne bo.

2. VAJA (pisno):

OBRED KRSTA: na podlagi obreda (gl. obrednik Krščevanje otrok) in primera razlag krstnega obreda pripraviti razlage v posamezne dele krstnega obreda

in

Odpoved poganskemu bogočastju:  gl. Obrednik Uvajanje odraslih v krščanstvo  (UOK št. 79) – napiši “primerno besedilo odpovedi poganskemu bogočastju”. Ustrezno besedilo v 2-3 stavkih, čemu bi se morali današnji katehumeni odpovedati glede na tiste novodobne poganske elemente, ki niso skladni s krščanstvom?

 3. VAJA (pisno):
Sveta pokora;  več možnosti:

A – pripravite spokorno bogoslužje; ali

B – z liturgičnega vidika analizirati liturgični prostor za obhajanje zakramenta svete spovedi; ali

C – razložite pomen relikvij in predstavite relikvije, ki jih imate v domači cerkvi; ali

Č – razložite pomen posvetilnih križev in predstavite posvetilne križe v domači cerkvi (gl. obrednik Posvetitve /1979/). Vajo pošljite po elektronski pošti, asistentki Saši Batistič, na naslov: liturgika1@gmail.com . Datum oddaje boste dobili od asistentke.

4. vaja (pisno):

BLAGOSLOVI:

A – bogoslovci predstavijo izbrani obred blagoslova, ki ga lahko vodi diakon ali duhovnik;

B – laiki predstavijo izbrani obred blagoslova, ki ga lahko vodi laik

.

Zakramentalna liturgika

1. vaja: 

2. vaja: 

3. vaja: 

4. vaja:

2. vaja (pisna in ustna):

2. vaja (pisna in ustna):