KATEDRA ZA LITURGIKO

V katedro za liturgiko je vključenih več predmetov, ki vsak s svojega zornega kota obravnava zakonitosti bogoslužja:

1 – UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEOLOŠKI IN RELIGIJSKI ŠTUDIJI:

Obredje in bogočastje (45 ur = 4 kreditne točke) – za univerzitetni študijski program prve stopnje Teološke in religijske študije (prvi letnik)

2 – ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE TEOLOGIJA:

– Splošna liturgika (90 ur = 7 kreditnih točk) – za enoviti magistrski študijski program druge stopnje Teologija (četrti letnik). Obravnava razvoj liturgije, njeno zakonodajo, liturgični jezik, liturgično leto, znamenja, molitveno bogoslužje, teologijo bogoslužja, liturgično duhovnost, pobožnosti itd.

Zakramentalna liturgika (60 ur = 5 kreditnih točk) – za enoviti magistrski študijski program druge stopnje Teologija (četrti letnik). Obravnava obrede posameznih zakramentov in zakramentalov in je namenjena spoznavanju in razumevanju liturgičnih obhajanj ne-le kot svojstvena bogoslužna dejanja, ampak tudi kot posvetitev vsega življenja in delovanja kristjana.

3 – UNIVERZITETNI DVODISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEOLOŠKI ŠTUDIJI:

– Krščanska bogoslužja (do sedaj imenovan Osnove liturgike)

4 – DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM RELIGIOLOGIJA IN ETIKA: 

– Simbolnost, mitskost in obrednost v verstvih

5 – IZBIRNI PREDMETI:

a) Teorija glasbe in gregorijanski koral (30 ur = 3 kreditne točke)

b) Cerkvena glasba v službi bogoslužja (30 ur = 3 kreditne točke)

c) Zborovsko petje (30 ur = 3 kreditne točke)

č) Bogoslužni sodelavci (interdisciplinarni seminar)

č) Cerkvena umetnost  

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TEOLOGIJA (IZBIRNI – PODROČNI PREDMETI)

  • Slovenske liturgične sestavine in slovenska terminologija v obrednikih od tridentinskega do 2. vatikanskega cerkvenega zbora
  • Specialna vprašanja iz pastoralne liturgike
  • Vloga sakralne glasbe v Cerkvi na Slovenskem
  • Poročni in obporočni obredi v različnih kulturah
  • Vpliv obredne glasbe na religioznost človeka

* predstojnik katedre red. prof. dr. Slavko Krajnc,

* doc. dr. Leon Debevec

* as. Saša Batistič

* as. dr. Nikolaj Aracki Rosenfeld

* as. Cecilija Oblonšek.

 

Predstojnik katedre: red. prof. dr. Slavko Krajnc

Prof. dr. Slavko Krajnc, roj. 20. 4. 1960 v Ptuju. Študij teologije opravil dve leti v Ljubljani (1981-1983), nato tri leta v Seraphicum-u, »Pontificia facultas theologica S. Bonaventurae« v Rimu (1983-1986); eno leto pastoralne specializacije na Karl-Franzens-Universität Graz« (1986-1987). Nato je nadaljeval študij na »Pontificium Athenaeum Anselmianum, Facultas Sacrae Liturgiae« v Rimu in ga zaključil z doktoratom dne 3. 06. 1993. V času teoloških študijev je opravil triletno glasbeno šolo koralnega petja na »Scuola di musica, T. Ludovico da Victoria, associata al Pontificio istituto di Musica sacra« v Rimu. Leta 1994 je postal honorarni predavatelj na TEOF, 1997 asistent, 1999 docent in predstojnik katedre za liturgiko, 2005 izredni profesor in leta 2015 redni profesor za liturgiko.

Na povabilo Papeške fakultete sv. Bonaventura v Seraphicum-u v Rimu je imel predavanja iz liturgike na enoti »Istitutul Teologic Romano-Catolic Franciscan – Roman« v Romuniji in sicer: v oktobru-decembru 1996, juniju 1997, aprilu-maju 1999, novembru-decembru 1999 in v juniju 2000.

RAZNO:

1)  10.10.2010: Nove knjige o bogoslužju v Teološki knjižnici v Ljubljani

2)