Seznam tem diplomskih nalog

Katedra za liturgiko

Teme diplomskih del

Izr. prof. dr. Slavko Krajnc

 • Slovenska Marijina svetišča povezana v duhovno zvezo z baziliko Svete Marije Velike v Rimu[1]
 • Veselje v bogoslužju in bogoslužje veselja[2]
 • Liturgija, jezik vere[3]
 • Razlaga maše otrokom[4]
 • Pomen lomljenja »kruha« pri maši[5]
 • Pomen in sporočilo atributov (izbranih) svetnikov[6]
 • Cerkvena liturgična obleka nekoč in danes[7]
 • Biblia pauperum – poslikava cerkve (….) v službi oznanjevanja in bogoslužja
 • Duhovno sporočilo simbolov na liturgičnih oblačilih in povezanost z bogoslužjem
 • Liturgično delo Franca Ušeničnika (1866-1952)
 • Uporaba kadila v bogoslužju[8]
 • Bogoslužja in bogoslužni prostori v bolnišnicah v ljubljanski nadškofiji
 • Bogoslužje – umetnost komunikacije
 • Bogoslužje in telekomunikacija
 • Liturgija – »vir in vrhunec« evangelizacije
 • Liturgično-simbolni pomen kruha in vina v evharistiji[9] (oddano 2014)
 • Liturgično-teološke teme v mašnih hvalospevih[10]
 • Liturgia – epifanija Svetega Duha[11]
 • Liturgična duhovnost[12]
 • Celodnevno češčenje Najsvetejšega. Oblike in liturgično-pastoralni pomen danes[13]
 • Preureditev presbiterijev v ………. dekaniji v luči navodil 2. vat. cerkvenega zbora[14]
 • Pomen bogoslužnega zbora in občestvenost bogoslužja[15]
 • Liturgična vzgoja in služba bralcev pri bogoslužju[16]
 • Pomen bogoslužnega koledarja za bogoslužje in življenje Cerkve[17]
 • Obhajanje bogoslužja v sedanjem kulturnem kontekstu[18]
 • Somaševanje – edinost duhovništva, daritve in Božjega ljudstva
 • Vsebinska analiza pesmi pri bogoslužju
 • Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. in cerkvena glasba
 • Slovenska liturgična terminologija v obrednikih in liturgičnih priročnikih
 • Vpliv obredne glasbe na religioznost človeka
 • Primerjalna analiza keltskega in krščanskega bogočastja
 • Govorica telesa pri bogoslužju.[19] (Nebesedna govorica v bogoslužju)[20]
 • Pomen tihote v bogoslužju[21]
 • Obhajanje prvega svetega obhajila nekoč in danes[22]
 • Duhovno-liturgični pomen procesij[23]
 • Potopisni opis svetih znamenj v župniji sv. ……………
 • Vpliv liturgičnega koledarja na vsakdanje življenje
 • Blagoslov v življenju Cerkve[24]
 • Oblike bogoslužja za ostarele in bolne na Slovenskem
 • Prepoznavnost in oblike povezanosti bogoslužja z oznanjevanjem in karitativno dejavnostjo v dokumentih Cerkve na Slovenskem
 • Obhajanje bogoslužja v posebnih skupnostih s poudarkom v gibanju neokatehumenat
 • Laik kot voditelj bogoslužja Božje besede v koprski škofiji in slovenski vojski
 • Dejavno sodelovanje pri bogoslužju v bolnici in zaporih
 • Obseg in vsebina liturgične vzgoje v okviru zakonskih in mladinskih skupin na Slovenskem
 • Navzočnost liturgične vzgoje v prenovljenih katehetskih priročnikih na Slovenskem
 • Vpliv bogoslužnih obhajanj na ljudi v posebnih življenjskih okoliščinah: krst, poroka, bolezen, smrt
 • Oblike pobožnosti na Slovenskem v povezavi s svetniki in blaženimi.
 • Bogoslužje in zdravje (oddano 2014)[25]

Doc. dr. Leon Debevec

 • Likovna podoba jugoslovanskega evharističnega kongresa v Ljubljani
 • Janez Flis – prispevek h krščanski umetnosti
 • Viktor Steska – prispevek h krščanski umetnosti
 • Gradnja novih cerkva na slovenskem po drugi svetovni vojni
 • Prenova bogoslužnega prostora na slovenskem po Drugem vatikanskem koncilu (v izbrani dekaniji)
 • Arhitekt Ivan Vurnik – sakralni opus
 • Slovensko znamenje – dileme in usmeritve
 • Janez Flis – prispevek h krščanski umetnosti
 • Avguštin Stegenšek – prispevek h krščanski umetnosti
 • Arhitekt Tone Bitenc in njegov sakralni opus
 • Arhitekt Valentinčič in njegov sakralni opus
 • Muzej cerkvene umetnosti – dileme in usmeritve

[1] Elio Venier, Sotto il manto della stessa Madre. I Santuari Mariani del mondo spiritualmente uniti a Santa Maria Maggiore. Roma 2003.

[2] Rod Damico, The Joy of worshiping together. Giving and Getting the Most from Mass. Totowa: Resurrection Press 2002.

[3] Tommaso Stenico, La fede celebrata. Dal Catechismo della Chiesa Cattolica alla catechesi liturgico-sacramentale.Torino: Paoline 1994; Patricia S. Klein, Worship without Words. The Signs and Symbols of our Faith. Massachusetts 2007.

[4] Willi Hoffsümmer. La messa spiegata ai bambini. Leumann: Elledici 2005.

[5] Cardinal Cahal B. Daly, The breaking of bread. Biblical Reflections on the Eucharist. Dublin: Veritas 2008; Barry M. Craig, Fractio Panis. A History of the breaking of Bread in the Roman rite. Roma: Studia Anselmiana 2011.

[6] Otto Wimmer. Kennzeichen und Attribute der Heiligen. Innsbruck-Wien: Tyrolia Verlag 2000.

[7] David Philippart, Clothed in Glory. Vesting the Church. Chicago: Liturgy Training Publications 1997.

[8] Michael Pfeifer. Der Weihrauch. Geschichte, Bedeutung, Verwendung. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 1997.

[9] * Kruh – več od hrane; * Kruh in resničnost znamenja. Literatura: Prim. Ante Crnčević, Kruh – punina Božje prisutnosti, v: Živo vrelo 11(2005) 34-35.

[10] Rinaldo Falsini, Rendiamo grazie. Commento ai prefazi dell’anno liturgico. Ponteranica: Centro eucaristico  2001.

[11] Spirito Rinaudo, La liturgia epifania dello Spirito, Torino 1980; Enzo Lodi, Lo Spirito Santo nella liturgia, Bologna 1997; C.L.V., Lo Spirito Santo nella liturgia, Roma 1999; C.L.V., Liturgia e spiritualita’, Roma 1990

[12] Matias Augé, Spiritualità liturgica. »Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio«, Milano 1998

[13] Venite, adoremus! Družba vednega češčenja presvetega Rešnjega Telesa in za podporo ubožnih cerkev Lavantinske škofije. Maribor 1901.

[14] Espace sacré et architecture moderne, Paris 1971

[15] • Svetopisemske osnove; •Liturgične službe: škof, duhovnik, diakon, bralec, psalmist, organist, pevski zbor, strežniki …; • Nedeljsko občestvo; •Bogoslužni zbor majhnih občestev. Literatura: Thierry Maertens, L’assemblée Chrétienne, Paroisse et liturgie n. 64, 1964 (nahaja se v lit. Kabinetu v Mb.); Maše posebnih skupnosti, v: Slovenski medškofijski liturgični svet, Prenovljeno bogoslužje. Zbirka navodil, Ljubljana 1981, 75-80.

[16] Literatura: Lire l’Ếcriture dans l’Ếglise, v: La maison-Dieu n. 126, Paris-Cédex 1976; – Branko Balažic, Mirko Mahnič, Rafo Pinosa, Veselo oznanjevanje, Ljubljana 1992; Predhodna navodila v lekcionar, Ljubljana 1999; Pierino Boselli, Il ministero del lettore. Al servizio della Parola, Padova 2002

1.- Božja beseda ostvarja občestvo; 2.- Beseda in evharistija – izkušnja Emavsa; 3.- Kraj in služba bralca; 4.- Metodologija branja (oznanjevanje, dati glas Besedi; dati telo Besedi…)

Il ministero del lettore, Padova 1990; Alexander Kuhne, Die liturgischen Dienste, Paderborn 1982

[17] Guido Forno, Calendario perpetuo dal 1600 al 2100, Torino 1988; Philipp Harnocourt, Gesamtkirchliche und teilkirchliche Liturgie, Freiburg-Basel-Wien 1974, 63-245.

[18] Lucio Bonomo, Celebrare nell’attuale contesto culturale, v: Liturgia e cultura. Se uno è in Cristo è una creatura nuova (2Cor 5,17), Roma 1996, 94-119.

[19] Jacques Dubuc, Il linguaggio del corpo nella liturgia, Milano: Edizioni Paoline 1989; Alexander Kuhne, Zeichen und Symbole in Gottesdienst und Leben, Paderborn: Bonifatius Druckerei 1981.

[20] Liturgia e linguaggio non verbale, v: RL 5-6(1996).

[21] Anna Maria Canopi, Liturgia del silenzio, Casale Monferrato: Edizioni Piemme 1993.

[22] Fracisco Flores, Celebrazioni per la prima comunione, Torino: Elledici 2000.

[23] Rivista liturgica 4(1992) – cela številka je posvečena tej temi.

[24] Arthur Richter, Segen – was heisst das? R. Brockhaus Verlag Wuppertal 1976; Claus Westermann, La benedizione nella Bibbia e nell’azione della Chiesa, Brescia: Queriniana 1997.

[25] Kongregacija za nauk vere, Navodilo o molitvi za ozdravljenje, CD 92, Ljubljana: Družina 2001; Rivista liturgica 5(1994) (celotna številka je posvečena tej temi).