Vaje

VAJE PRI PREDMETU CERKVENA GLASBA II. (2. letnik)

V ŠTUD. LETU 2009/10

a

Vaje pri predmetu Cerkvena glasba II. bodo potekale tako, da boste po določeni posredovani snovi na predavanjih (in na internetni strani TEOF) dobili navodila za vajo, seznam literature in rok, do kdaj mora biti vaja opravljena. Pri vajah, ki zahtevajo predstavitev v razredu, se poleg predstavljene snovi ocenjuje tudi suveren nastop in primerna priprava na samo predstavitev (ne branje, ampak predavanje).

Vse vaje morajo biti opravljene, ker so predpogoj za izpit. Vse vaje se ocenjuje z ocenami od 5 do 10. Končna skupna ocena iz vaj (seštevek 4 ocen) znaša 10% končne ocene pri predmetu Cerkvena glasba (50% ocene imate že od lanskega delnega izpita).

Vaje, ki jih je potrebno oddati, boste pošiljali na elektronski naslov cecilija.emersic@teof.uni-lj.si, vsaka prejeta vaja pa bo potrjena v roku petih dni. Če potrditve ne boste prejeli, to pomeni, da se je pošta izgubila in jo pošljite še enkrat.

Za vsa vprašanja smo na razpolago v času govorilnih ur in ne po mailu.

a

Vaje:

a

1. vaja (pisna in ustna):

– izdelati kratek življenjepis (ok. 1500 znakov brez presledkov) enega od predlaganih slovenskih skladateljev, ki so delovali oz. delujejo na področju cerkvene glasbe ter našteti njegova glasbena dela iz področja cerkvene glasbe (ne vseh glasbenih del!)

– vaji priložiti vsaj eno njegovih skladb in nekoliko podrobnejši opis le-te, bodisi v obliki notnega zapisa, bodisi v obliki posnetka (lahko pa tudi v obliki izvedbe J): zborovska cerkvena pesem, ljudska cerkvena pesem ali pesem s področja sodobne krščanske popularne glasbe

– sledi predstavitev skladatelja in skladbe v razredu

a

1a. vaja: udeležba na Nikodemovem večeru v sredo, 25.11.2009 ob 20h –  okrogla miza na temo “Duhovna ritmična glasba v evharistiji”

Okrogla miza: Roman Starc, Grega Strajnar, Maša Leskovar
Si že doživel, da te je dogajanje in skrivnost svete maše pritegnila zaradi navdušujoče glasbe? Ti je blizu duhovna ritmična glasba? Si član zbora ali skupine, ki to zvrst glasbe prepeva? Bi rad spoznal, kakšna je razlika med njo in slavilno glasbo ter kako ju lahko uporabimo pri svetih mašah? Te zanima, kaj vse se dogaja na sceni duhovne ritmične glasbe? – O vsem tem in še marsičem drugem se bomo pogovarjali s štirimi gosti, ki se že vrsto let ukvarjajo z glasbo in liturgijo (vir: http://aktualno.rkc.si/?nid=10016&fmod=5).

a

2. vaja (pisna):

– poiskati določene pesmi iz pesmaric, ki so namenjene uporabi pri bogoslužju

– namen vaje: seznanitev z cerkveno glasbeno literaturo, ki nam je na voljo v slovenskem prostoru

a

3. vaja (udeležba):

– gost (udeležba obvezna): 22. 12. 2009 od 11.00 do 12.30

– gosta: Alek Zwitter, duhovnik in Janez Oblonšek, laiški teolog

a

4. vaja (pisna in ustna):

– “terenska vaja”: predstavite glasbeno delovanje v župniji, pod katero spadate (pevski zbori, psalmisti, ljudsko petje, glasbene skupine …)

– izvedete anketo z enim od zborovodij

– namen vaje: stopiti v stik s sodelavci na župniji