OBREDJE IN BOGOČASTJE

OBREDJE IN BOGOČASTJE (I TE. RE ŠTU.)

1 – Obredje in bogočastje – učni načrt

2 – Obredje in bogočastje – snov

3) Povzetki predavanj – glej gradivo

PREDAVANJA SO VEDNO V POLETNEM SEMESTRU.

Izpiti: 2015

1) V LJUBLJANI: v četrtek, 18. junija ob 9.00 in v četrtek, 2. julija ob 9.00

2) V MARIBORU: v petek, 19. junija ob 9.00 in v sredo 1. julija ob 9.00

Pogoji za izpit:

  • Test: Liturgično leto; Konstitucija o bogoslužju
  • 1.vaja – koledarji in obredi mora biti oddana do 7. novembra 2016, as. Saša Batistič: liturgika1@gmail.com
  • 2.vaja – predstavitev praznika cerkvenega leta mora biti oddana do 21. novembra 2016; as. Saša Batistič: liturgika1@gmail.com
  • 3. vaja – muslimanski prazniki in obredi mora biti oddana do 5. decembra 2016; as. Saša Batistič: liturgika1@gmail.com
  • Pogoj za izpit so torej oddane in v predavalnici, študentom predstavljene omenjene vaje. Kdor ni navzoč pri vseh vajah je kakor tisti, ki vaj ni opravil!

Izpit:

  • pri prof. Slavku Krajncu

Ocena:

  • vsota vseh pozitivnih ocen vaj in pozitivno opravljenega ustnega izpita.