Cerkvena glasba

“Stari program” cerkvene glasbe je potekal v dveh delih (teorija glasbe in osnove gregorijanskega korala + kratka zgodovina cerkvene glasbe, cerkveni dokumenti o glasbi in uporabnost glasbe pri bogoslužju).

Zato tudi izpit iz cerkvene glasbe poteka v dveh delih (kakor se tudi predavanja izvajajo v dveh delih, prvi del v 1. letniku in drugi del v 2. letniku); v prvem delu se preverja znanje iz osnov glasbene teorije in gregorijanskega korala, v drugem delu pa znanje iz zgodovine cerkvene glasbe in cerkvenih dokumentov.

Oba dela izpita se opravljata pisno (pišete pri as. Emeršič), sledi pa ustni zagovor pri prof. Krajncu. Seveda lahko opravljate (torej naprej pišete in potem ustno zagovarjate) oba dela hkrati.

a

“Novi”, bolonjski program cerkvene glasbe poteka podobno, s tem, da je mogoče opravljati samo en predmet, bodisi predmet Teorija glasbe in gregorijanski koral, bodisi predmet Cerkvena glasba v službi bogoslužja.