Seznam literature

 • Prim. M. Smolik, Liturgika, Celje 1995, še posebej str. 229-249
 • S. Krajnc, Karel Jaš, liturgik (1901-1999) – pionir liturgičnega gibanja na Slovenskem, v: BV 2 (2001) 203-219
 • S. Krajnc, Liturgično-teološki vidik Trubarjevega pojmovanja evharistije (glej internetno stran prof. Krajnca)
 • J. Nežič, Besedila za ljudsko bogoslužje ali »liturgija sv. Urbana«, v: J. Juhant, Zbornik ob 80-letnici TEOF UL, Ljubljana 2000, 163-173
 • S. Krajnc, Franc Grivec o slovanskem bogoslužju in glagolici, v: Grivčev simpozij v Rimu, Celje 2003, 231-244;
 • A. Lameri, Sacrosanctum Concilium. Teološko razmišljanje o bogoslužju, v: Prenova bogoslužja, Ljubljana 2004, 11-22
 • S. Krajnc, Predsedovati bogoslužnemu zboru, v: CSS 34 (2000) 5-6, str. 109-110
 • J. Nežič – S. Krajnc (ur.), Bogoslužje Božje besede in ljudske pobožnosti, Ljubljana 2008;
 • S. Fabijan, Daljnosežni vpliv Konstitucije o bogoslužju na duhovno življenje vernikov, v: Prenova bogoslužja, Ljubljana 2004, 24-34;
 • Slovenski medškofijski liturgični svet, Molitveno bogoslužje. Navodila za molitev prenovljenega brevirja, Ljubljana 1972;
 • Kongregacija za bogoslužje in zakramente, Direktorij za ljudske pobožnosti in bogoslužje, Ljubljana 2003, v: Cerkveni dokumenti 102
 • Pavel VI., Apostolska spodbuda o Marijinem češčenju, Ljubljana 1974
 • A. Strle, Teologija prenovljenega bogoslužja, v: BV 37(1977) št. 3, 241-253 (prim. tudi: CSS 34/2000/ št. 5-6, str. 109-110).
 • R. Guardini, Sveta znamenja na poti k Bogu, Kobarid 2004