DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE

cerkevPredmet Liturgična, prostorska in telesna duhovnost je sestavljena iz treh vidikov, ki ustvarjajo tri vrste duhovnosti: liturgična, prostorsko-umetnostna in telesna, kakor je razvidno že iz samega naslova predmeta.

 

Predavatelji:

– prof. dr. Slavko Krajnc

– prof. dr. Jožef Muhovič

– prof. dr. Stanko Gerjolj

______________________________________________

1. Model učnega načrta

2. Vaja pri predmetu Liturgična, prostorska in telesna duhovnost

3. Članek, ki vam lahko služi za lažje pisanje zgoraj navedene vaje: Evhatistija po evharistiji

4. Članek 001-Evharistija v pravičnosti in pravičnost v evharistiji

5. Članek “Postna mašna evhologija”; Duhovnost postne mašne evhologije

6. Članek “Pastoralno-teološka utemeljitev obhajanja nedelje in nedeljske maše”

Predavanja bodo v prostorih teof v Ljubljani.

 

prof. dr. Slavko Krajnc

 LITURGIČNA DUHOVNOST

Liturgična duhovnost v luči Konstitucije o bogoslužju[1]

 • Človek je obredno – liturgično bitje[2]
 • Liturgična duhovnost temelji na praznovanju
  1. Vera – temelj praznikov
  2. Vera – temelj vsakdanjika
  3. Obred – red v neredu vsakdanjika
  4. Preoblikovanje – »Um-form-ung« kot načelo oblikovanja duhovnega življenja[3]
 • Bogoslužje in življenje[4]
  1. Obred v vsakdanjem življenju danes[5]
  2. Synaxis – temelj krščanstva in s tem liturgične duhovnosti
  3. Liturgija in moralno življenje – etika[6]
   1. Liturgija – vir etičnega / moralnega življenja
   2. Liturgija – predmet etičnega / moralnega življenja
   3. Liturgija – kot etika / moralno življenje
 • Liturgična duhovnost – sad »prve teologije« in šola duhovnega življenja
  1. »Theologia prima« – evhološka besedila o pravičnosti[7]
  2. »Theologia prima« – postni itinerarij v evholoških besedilih[8]
  3. »Theologia prima« – šola duhovnega življenja
  4. »Theologia prima« – vir in vrhunec duhovnega življenja
  5. »Theologia prima« in življenje iz bogoslužja[9]
 • Korenine in načela liturgične duhovnosti
  1. Judovska ‘liturgična’ duhovnost: dnevna, tedenska in letna bogoslužja
  2. Načela liturgične duhovnosti (Marsili)
  3. Narava in značaj liturgije in liturgične duhovnosti[10]
  4. Družinska bogoslužja – vsakdanja hrana duhovnega življenja[11]

 

[1] Shawn Madigan, Spirituality rooted in Liturgy, The Pastoral Press, Washington, DC, 1988, 117-125.

[2] Bernard Cooke, Gary Macy, Christian Symbol and Ritual, Oxford 2005

[3] Institut für Spiritualität – Münster, Grundkurs Spiritualität, Verlag Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2000, 44-52.

[4] Harmon L. Smith, Where Two Or Three Are Gathered? The Pilgrim Press, Cleveland, Ohio 1995.

[5] Anselm Grün, 50 obredov za življenje, Celje: Mohorjeva družba 2009.

[6] L. Edward Philips, Liturgy and Ethics, v: Paul Bradshaw, Bryan Spinks (ur.), Liturgy in Dialogue. Essays in Memory of Ronald Jasper, Minnesota 1995.

[7] Slavko Krajnc, Evharistija v pravičnosti in pravičnost v evharistiji, v: BV 71(2011) 1, 7-18.

[8] Slavko Krajnc, Postna mašna evhologija, v: BV 57(1997) 4, str. 529-544.

[9] Slavko Krajnc, »Evharistija« po evharistiji, v: http://www.liturgija.si/wp-content/uploads/2010/10/Evhatistija-po-evharistiji.pdf  ; Pastoralno-teološka utemeljitev obhajanja nedelje in nedeljske maše, v: Matjaž Kramberger, Nedelja – čas setve in žetve za nebesa, Maribor 2009, 15-29.

[10] Lambert Beauduin, Liturgy the life of the Church, Saint Michael’s Abbey Press, Farnborough 2002.

[11] Julka Nežič, Družina slavi Boga. Mali družinski obrednik. Maribor 2007.

 

VAJA PRI PREDMETU LITURGIČNA, PROSTORSKA IN TELESNA DUHOVNOST

»EVHARISTIJA« PO EVHARISTIJI

Cilj vaje: Prenesi razumevanje evharistije v osebno vsakdanje življenje.

 1. Vaša naloga je, da izberete eno izmed predlaganih sestavin evharističnega bogoslužja:
LITURGIČNA DUH. PROSTORSKA DUH. TELESNA DUH.
Poljub (oltarja in miru), Liturgična os; prihod na središčni tópos liturgije in prvi stik z njim dotik Poljub v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
Uvodni pozdrav, pokrižanje (izpoved vere) Tópos signifikacije, ki ima tudi prostorske konotacije križ pozdrav v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
Kesanje (Bogu in bližnjemu, odpuščanje) Osebnostna uglasitev na liturgični tópos trkanje, pogled, priklon, kesanje (odpuščanje) v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
Poslušanje (oznanjevanje) Osebnostna uglasitev na Besedo v prostoru in času (Ps 18A) sedenje, stoja poslušanje (govorjenje) v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
Darovanje (spremenjenje) »Transsubstanciacija« prostorske v izkustveno prisotnost hoja, prinašanje, izročanje darovanje v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
Prošnje (hvale, zahvale) Avtorefleksija lastne pozicije v prostoru in času stoja, križ prošnje (zahvale) v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
Lomljenje kruha Vdor metafizičnega v prostor-čas delitev, izročanje delitev v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
Obhajilo (vrhunec) Obrat k sočloveku hoja, prejemanje, hranjenje obed (obroki) v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
Sklepni blagoslov (oznanjevanje, pričevanje) Obrat na stvarno in simbolno prehojen »križev pot« križ, hoja blagoslavljanje (blago-sloviti=dobro govoriti) v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
Bogoslužna tihota (molčati moram, da v meni zori Beseda (M. Jarc) »Bog te čaka zunaj« (A. Pronzatto) dihanje, bitje srca, zrenje tihota (umik v samoto) v vsakdanjem življenju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika, …
 • Eno izbrano sestavino bogoslužja primerjajte z življenjem in jo opišite z liturgičnega (prof. Krajnc), prostorsko-umetnostnega (prof. Muhovič) in telesnega (prof. Gerjolj) vidika.
 • Sklepno (izpitno) dejanje bo predstavitev napisane refleksije na dogovorjeni dan in v dogovorjenem liturgičnem prostoru, (po možnosti) ob udeležbi vseh treh profesorjev.
 • Napisati esej s treh vidikov, npr.: darovanje: darovanje pri maši, v vsakdanjem življenju (kaj lahko daruje otrok, mlad človek, odrasel, zakonca, redovnik, duhovnik, bolnik; telesne drže pri darovanju otroka, mladega, zakonca, redovnika, duhovnika, bolnika; darovanje in prostor…

 

 1. [Preberi članek: http://www.liturgija.si/wp-content/uploads/2010/10/Evhatistija-po-evharistiji.pdf , ki ga najdeš na liturgija.si ]