Cerkvena umetnost

Predavatelj: arh. doc. dr. Leon Debevec

Prim.:

http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=153&action=view&id=34

http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=153&action=obvestila&id=34

GOVORILNE URE DOC. DR. LEONA DEBEVCA

V LETNEM SEMESTRU 2009/2010 (velja za študente ljubljanske kot tudi mariborske enote TEOF)

1)  TEOLOŠKA FAKULTETA LJ.:  SREDA: 11.00 – 11.45

2) FAKULTETA ZA ARHITEKTURO LJ.:  Torek: 8.00 – 12.00; Četrtek: 8.00 – 12.00

VSEBINSKA SHEMA SEMINARSKIH NALOG ZA ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM TEOLOGIJE: Prim.: Seminarska naloga – CU ENO

Kratka predstavitev predmeta Cerkvena umetnost za enopredmetni študijski program: Prim.: Sinopsis CU ENO

VSEBINSKA SHEMA SEMINARSKIH NALOG ZA DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM: Prim.: Seminarska naloga VSS DVO IZR

Kratka predstavitev predmeta Sakralna umetnost za dvopredmetni študijski program: Prim.: SinopsisVSS DVO IZR