Vprašanja za izpit

Tukaj najdete vprašanja za izpit iz liturgike – dvodisciplinarni program:

VPRAŠANJA

 1. Etimološka razlaga “liturgije” (grki, latinci, LXX, NZ /Apd 13,2/, cerkveni očetje, Vzhod) in poskusi definicije (Gueranger, Beauduin, Casel, Ušeničnik, Pij XII. – MD 20) s poud. na B 7.
 2. Narava krščanskega bogočastja (liturgični spomin); Zgodovina odrešenja; Kristusova navzočnost v bogoslužju (v evharistiji, v zakramentih, v duhovnikovi osebi, v Božji besedi, v Cerkvi ko moli in poje)
 3. Liturgično leto: zgradba in duhovni pomen posameznih dob, Gospodovi, Marijini in svetniški prazniki
 4. Molitveno bogoslužje: Molitvena srečanja ob določenih nočnih in dnevnih urah; sestavine.
 5. Ljudske pobožnosti: Pobožnost Angelovega češčenja; Rožni venec; Litanije; Šmarnice; Romanje in romarske pobožnosti – križev pot, procesije; pobožnost Božjega groba.
 6. Sveta maša: različna imena in njih pomen; obred pashalne večerje in ustanovitev evharistije; Razlaga posameznih delov sv. maše – Začetni obred: vstop (različni načini spremljanja mašnika in priprave na mašo); poljub oltarja; pokaditev; pozdrav vernikov; obred kesanja; slava, glavna prošnja (sestava in vsebina).
 7. Besedno bogoslužje: izraz danes in nekoč?; novi lekcionarji; stereotipni začetki beril; bralec (cantillatio) nekoč in danes; prostor za branje; znamenja spoštovanja evangeljske knjige; pridiga; veroizpoved (zgradba in kdaj); Prošnje za vse potrebe (zgradba in pomen);
 8. Evharistično bogoslužje: Pripravljanje darov; Pomešanje vode in vina – pomen; umivanje rok; pokaditev kruha in vina in oltarja; povabilo »Molite bratje…«; Molitev nad darovi – super oblata (kaj razlaga in naznanja)? Evharistično bogoslužje: Anafore in njihova svojstvenost ter uporaba? Glavne sestavine anafore in njihov pomen: prefacij, vzklik ‘svet’; epikleza; posvetilne besede, anamneza, daritev, spomini, doksologija in amen.
 9. Obhajilni obred: Očenaš; Embolizem; Osculum pacis; Fractio panis; Immixtio; Agnus Dei; Obhajilo; Obhajilni spev; Ablucija; Shranjevanje posvečenih hostij; Postcommunio? Sklepni obred: mašnikov pozdrav in blagoslov; odslovitev; poljub oltarja;
 10.  Liturgično petje: pomen gregorijanskega petja; duhovni in liturgični pomen posameznih glasbenih sestavin svete maše (proprij in ordinarij maše)?
 11.  Uvajanje odraslih v krščanstvo – 1972 (slov. 1978): Priprava (predkatehumenat, katehumenat, bližnja priprava; tri stopnje), obred krsta odraslih,
 12.  Obredi krsta otrok, čas, vloga, pogoji in število botrov; obred; krst v smrtni nevarnosti
 13.  Obred svete birme (1972): C 11; vloga in pogoji za botra, delivec, pogoji, kdaj se podeljuje; obred
 14.  Zakrament ozdravljenja – Sveta pokora (različna imena in njih pomen), biblične osnove: Novi obrednik – 1973: predhodna navodila, trije različni obredi.
 15.  Zakrament ozdravljenja – Bolniško maziljenje: Biblične osnove (Stara zaveza, Nova zaveza /Mk 6,7-13; Jak 5,14-16/); Novi obred – 1973 (slov. 1974); delivci bolniškega maziljenja; Sveta popotnica; Popolni odpustek za zadnjo uro
 16.  Zakrament služenja občestvu – Zakrament svetega Reda (pomen besede ‘ordo’, ‘ordinatio’); Novi obred posvetitve (Uvodni obredi, osrednji in ponazorilni obredi)
 17.  Zakrament služenja občestvu – Sveti zakon: Stara zaveza (Tob 7), Nova zaveza (Ef 5,32); Novi obrednik iz leta 1969 (slov. 1970 in 2005 – novosti)
 18.  Pogrebni obred: Stara zaveza; Novi pogrebni obred – novosti in značaj (CSS, 5(2005) 178-181).
 19.  Konstitutivni element pri zakramentih: krst, birma, spoved, maziljenje, sv. red, sv. zakon.

 

Literatura:

 

– Obredniki; Konstitucija o bogoslužju; skripta; BV 1(2006) 89-109; BV 3(2010)391-404;  CSS 5(2005) 178-181.

– ZCP, kan.: 834-874; 879-893; 900-958; 960-986; 992-1007; 1010-1033; 1055-1072; 1108-1122; 1173-1190