DUHOVNOST

2010-Pismo papeza Benedikta XVI. bogoslovcem – v celoti

Povzetek pisma papeža Benedikta XVI. bogoslovcem ob sklepu duhovniškega leta

  1. Kdor želi postati duhovnik, mora biti predvsem »Božji človek«. Duhovnik ni voditelj nekega združenja, ki skuša ohraniti in pomnožiti članstvo. Je glasnik Boga med ljudmi. Želi voditi k Bogu in tako poglobiti tudi pristno občestvo med ljudmi.
  2. Središče našega odnosa z Bogom in oblika našega življenja je evharistija. Obhajati jo z notranjo soudeležbo in tako osebno srečati Kristusa, mora biti središče vseh vaših dni.
  3. Tudi zakrament pokore in sprave je pomemben. Uči me gledati nase z Božjega zornega kota in me sili k poštenosti do samega sebe. Vodi me k ponižnosti
  4. Ohranite v sebi občutljivost do ljudske pobožnosti, ki je v vseh kulturah drugačna, pa vendar zelo podobna, saj je človekovo srce naposled eno in isto. Ljudska pobožnost je veliko bogastvo Cerkve.
  5. Bogoslovno obdobje je tudi in predvsem čas študija. Krščanska vera ima bistveno razumsko in intelektualno razsežnost. Brez te razsežnosti vera ne bi bila to, kar je. Vsi poznate besede svetega Petra: »Bodite vselej pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog (logos) upanja, ki je v vas« (1 Pt 3,15). Zato vas lahko samo vztrajno prosim: marljivo študirajte! Izkoristite leta študija! Ne bo vam žal. Ljubite študij teologije in ga opravljajte z jasno zavestjo.
  6. Življenje v bogoslovju mora biti tudi čas človeškega zorenja. Za duhovnika, ki bo moral na svoji življenjski poti in do praga smrti spremljati druge, je važno, da je sam dosegel pravilno ravnovesje srca in intelekta, razuma in čustva, telesa in duše, da je torej človeško celovit.