Dokumenti

APOSTOLSKO PISMO SACRAM LITURGIAM

SACROSANCTUM CONCILIUM

KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE, SPLOŠNA UREDITEV RIMSKEGA MISALA: http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/knjigarna/6D510D7514F08B2DC1256EFD004D3980/$FILE/CD94.PDF
KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE, NAVODILO O ZAKRAMENTU ODREŠENJA: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/C54F657D2800ED2FC1256F8900358240/$FILE/CD_108P.PDF
BENEDIKT XVI., LJUBEZEN V RESNICI: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/90BA2EB9A4261790C125762D0021EAB4/$FILE/CD%20127%20-%20LJUBEZEN%20V%20RESNICI.PDF
BENEDIKT XVI., EVHARISTIJA ZAKRAMENT LJUBEZNI (Sacramentum Caritatis): http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/BA376CEB843A95EFC12572E5003C2251/$FILE/CD-115-EVHARISTIJA%20M.PDF
MARC. CARD. QUELLET, EVHARISTIJA, BOŽJI DAR ZA ŽIVLJENJE SVETA: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/38FCA5125FEA09CAC125757E00269E1B/$FILE/CD-123-EVHARISTIJA.PDF
PIJ XII., OKROŽNICA O ČEŠČENJU PRESVETEGA SRCA JEZUSOVEGA:

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/EC3F9F2F9E46C063C1257185003E942B/$FILE/CD-113-ZA-INTERNET.PDF 

JANEZ PAVEL II., OKROŽNICA CERKEV IZ EVHARISTIJE: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/8A3EBC22768D8229C1256EFD0045BDB0/$FILE/CD-101.PDF
JANEZ PAVEL II., PISMO UMETNIKOM: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/97259CBC934ABE56C1256EFD004C77D0/$FILE/CD82.PDF
ITALIJANSKA ŠKOFOVSKA KONFERENCA, NAČRTOVANJE NOVIH CERKVA. PREUREDITEV CERKVA: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/1F19D752F6ED2250C1256EFD004C6372/$FILE/CD81.PDF
KONGREGACIJA ZA DUHOVŠČINO, NAVODILO O SODELOVANJU LAIKOV PRI SLUŽBI DUHOVNIKOV: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/9B27509162974A09C1256EFD004B4B25/$FILE/CD74.PDF

BENEDIKT XVI.: EVHARISTIJA ZAKRAMENT LJUBEZNI
http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarna/BA376CEB843A95EFC12572E5003C2251/$FILE/CD-115-EVHARISTIJA%20M.PDF