Vaje

Liturgično leto je obhajanje Kristusove skrivnosti v času. Gre za obseg obhajanj Kristusove skrivnosti, ki jih Cerkev razgrne čez celo leto: od učlovečenja in rojstva do vnebohoda, do binkoštnega praznika in do pričakovanja blaženega upanja in Gospodovega prihoda (B 112).

VAJA 1: CERKVENO LETO

Cerkveno leto se začne s prvimi večernicami prve adventne nedelje in traja do prvih večernic prve adventne nedelje naslednjega leta.

Adventni čas se začne s prvimi večernicami prve adventne nedelje in traja do prvih večernic praznika Gospodovega rojstva.

Božični čas traja od prvih večernic praznika Gospodovega rojstva in traja vključno do drugih večernic praznika Jezusovega krsta, ki je prva nedelja po prazniku Gospodovega razglašenja (Svetui trije kralji).

Čas med letom se začne s ponedeljkom po prazniku Jezusovega krsta (ki večlja številčno za prvo nedeljo med letom) in je prekinjen s pepelnico oziroma začetkom postnega časa.

Postni čas traja od pepelnične srede do večernic ali maše velikega četrtka zvečer, to je Gospodove zadnje večerje.

Velikonočno tridnevje se začne z mašo Gospodove večerje na veliki četrtek zvečer (za tiste, ki se ne udeležijo maše pa se začne z večernicami velikega četrtka) in traja vključno z nedeljo Gospodovega vstajenja (ki velja le številčno za prvo nedeljo velikonočnega časa, sicer pa spada med velikonočno tridnevje, kot je za razliko od misala to jasno označeno v molitvenem bogoslužju oz. brevirju).

Velikonočni čas traja od velikonočnega ponedeljka do vključno binkoštne nedelje. Nato se nadaljuje čas med letom in to do prvih večernic prve adventne nedelje.

Tukaj najdete OSNUTEK TESTA O LITURGICNEM LETU

“Veselo na študij” 🙂 🙂 🙂