Vaje


VAJA PRI PREDMETU CERKVENA GLASBA V SLUŽBI BOGOSLUŽJA (štud. leto 2010/11)

Splošna navodila:

1. Vaja je namenjena seznanitvi z cerkveno glasbeno literaturo, ki nam je na voljo v slovenskem prostoru ter kritičnemu presojanju besedila neke cerkvene pesmi. Vsakemu izmed vas bo dodeljena ena od slovenskih cerkvenih pesmaric s psalmi, ki jo morate na kratko predstaviti ter v njej izbrati pet pesmi s svetopisemskim besedilom (najbolje psalmov) ali vsaj parafraziranih besedil, ki jih boste podrobneje analizirali.

2. V predstavitvi celotne pesmarice sošolcem podajte osnovne podatke o njej, njeno strukturo, uporabnost pri bogoslužju, če ima imprimatur ali ne … Za analizo besedila pesmi izberite pet pesmi, ki vsebujejo svetopisemsko besedilo ali vsaj njegovo parafrazo ter podrobno primerjajte to besedilo z novim jeruzalemskim izvodom Svetega pisma Nove zaveze in Psalmov (v primeru Stare zaveze uporabite SSP ali, bolje, ekumensko izdajo SP). Iz primerjave sklepajte na to, če je pesem uporabna kot psalm ali morda na kakšnem drugem delu maše ter to utemeljite.

Tisti, ki predstavljate zbirke psalmov (Trošt, Zafošnik, Špendov, …), kjer so psalmi razporejeni glede na leto A, B in C, lahko besedila primerjate ne s Svetim pismom, ampak direktno z bogoslužnimi prevodi, ki jih najdete v lekcionarjih za leto A, B in C ter v knjigi beril in evangelijev Svetniki.

4. Vajo je potrebno izdelati in oddati asistentki Ceciliji Emeršič do 17. januarja 2011 po elektronski pošti (cecilija.emersic@teof.uni-lj.si), ko boste vajo tudi predstavljali v razredu (podali boste samo predstavitev pesmarice, analize pesmi pa mi oddate pisno).

Izredni študentje in tisti študentje, ki vam ni bila dodeljena nobena pesmarica, lahko izbirate med naslednjimi predlogi (pred dokončno izbiro se posvetujte z asistentko):

Notna literatura:

Ø  Blaznik, Špela et al. (ur.). 2005. »On živi!« – mladinska bogoslužna pesmarica. Ljubljana: Družina d.o.o. v sodelovanju s Skupnostjo Emanuel (notno gradivo).

Ø  Leskovar, M. (et al.). 2010. On živi! Pange lingua v notah. Ljubljana: Emanuel (notno gradivo).

Ø  Petrovčič Jerina, Tadeja (ur.). 2004. Spevi in molitve iz Taizéja. Celje : Mohorjeva družba (notno gradivo).

Ø  Kovačič, Uroš in Podstenšek, Matej (ur.). Spevi med berili 1. Psalmi z odpevi za adventni in božični čas. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca.

Ø  Šendov, Vendelin. 1979. Spevi med berili in aleluje z vrstico za mešani zbor in orgle. Božični čas. Ljubljana.

Ø  Šendov, Vendelin. 1978. Spevi med berili za adventne nedelje. Ljubljana.

Ø  Šendov, Vendelin. 1975. Spevi med berili. Ljubljana.

Ø  Škulj, Edo (ur.). 1981. Mašni spevi in odpevi. Ljubljana.

Ø  Trošt, Jože. 1993. Spevi med berili. Ljubljana.

Ø  Zafošnik, Gregor. 1992. Cerkvene pesmi in spevi za mešani zbor. Ob skladateljevi 90-letnici. Maribor.

Ø  Žgur, Nada (ur.). 2009. A in Ω. Koper: Ognjišče (notno gradivo).

Ø  Žgur, Nada in Dečo (ur.). 2002. Nič ni nemogoče. Prenova v Duhu (notno gradivo).

Ø  Podstenšek, Matej. 2008. Pesem vesela. Maribor: Slomškova založba (notno gradivo).

Ø  Zwitter, A. (et al.). 2009. On živi! Adoro te v notah. Ljubljana: Emanuel (notno gradivo).

Ø  Juvan, Franc. 1994. Ne pozabi na srce. Ljubljana: Juvan Franc (notno gradivo).

Ø  Juvan, Franc. 1996. Mi smo mladi, veseli kristjani. Ljubljana: Juvan Franc (notno gradivo).

Ø  Juvan, Franc. 1999. Na pragu upanja. Ljubljana: Juvan Franc (notno gradivo).

Ø  Juvan, Franc. 2000. Naša maša. Ljubljana: Juvan Franc (notno gradivo).

Ø  Juvan, Franc. 2002. Glejte, sejavec gre sejat. Ljubljana: Juvan Franc (notno gradivo).

Ø  Juvan, Franc. 2002. Pesem svetonočna plava. Ljubljana: Juvan Franc (notno gradivo).

Ø  Juvan, Franc. 2002. Mati ljubezni / Slovenska svetost. Ljubljana: Juvan Franc (notno gradivo).

Ø  Briški, Janez. 1995. Pesem ti pojem. Ljubljana: Župnijski urad Dravlje (notno gradivo).

Ø  Duh, Nace. 1994. Svet postal bi lep. Ljubljana: samozaložba (notno gradivo).

Ø  Duh, Nace. 1998. Gospod, prijatelj moj. Ljubljana: samozaložba (notno gradivo).

Ø  Duh, Nace. 2002. Ti, Gospod, si moja pot. Trst: Slovenska prosvetna matica (notno gradivo).

Ø  »Slavimo Gospoda« – bogoslužna pesmarica in molitvenik, Mohorjeva družba, Celje 1988 ter druge pesmarice, namenjene cerkvenemu ljudskemu petju.

Ø  pesmarice cerkvenih zborovskih pesmi (zlasti zbirka Cerkvena zborovska pesmarica in zbirka not ter CD-jev Musica sacra slovenica).

Literatura, ki vam je lahko v pomoč:

Ø  lekcionarji za leto A,B in C ter Svetniški lekcionar

Ø  jeruzalemski prevod Svetega pisma Nove zaveze in Psalmov

Ø  Škulj, E. 2007. Cerkveni ljudski napevi. IIII. Teološko sporočilo besedil. Ljubljana: Družina.

Navodila v PDF obliki